torsdag 20. februar 2014


Animert i 100 år- Filmen «Pølse».

Animasjonsfilmen “Pølse” er basert på et folkeeventyr(1971). Filmen er en dukkefilm laget i 1999 og varer i 10 minutter. Regien er laget av Ivar Rødningen.
Den handler om den fattige  mannen og kona som får tre ønsker av ei gammel dame som kom til gården for å låne ei gryte.
Animasjonsfilmen er en film med mange grunnverdier som nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidariet. Filmen “Pølse” er en flott film med overdådig og detaljert scenografi.


Undervisningsopplegg om animasjon
Dette er et undervisningsopplegg for 9.trinn for 2 undervisningstimer. Disse to timene blir en innledning til et videre prosjekt i animasjon. Har her tatt ut et mål i læreplanen etter 10.trinn.

Læreplan i kunst og håndverk etter 10.trinn (visuell kommunikasjon):

Elevene skal kunne tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler (http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1654775316)

«Animasjon er å skape liv og sjel til figurer, og figurene kan tegnes, lages som dukker, eller bygges opp ved et digitalt verktøy. Begrepet animasjon brukes om all film som er laget med enkeltbildeopptak, og det er bevegelsene som er skap og ikke filmet»                        
(Lepperød, Kallestad, Gilje, 2013, s.133).

Elevene får se filmen «Pølse» i starten av timen med en kort introduksjon. Så tenkte jeg å vise dem en powerpoint om virkemidler i animasjonsfilm som omhandler bildeutsnitt, lyd, lys og scenografi.  Vil også snakke om hva stop-motion film er, og spørre om de husker på hva cut out-film er som de hadde om på mellomtrinnet. I powerpointen vil jeg også komme innpå flere eksempler på animasjonsteknikker som timelaps, dukkeanimasjon, tegnefilm etc.

 Vil deretter spørre elevene om de husker noe om virkemidler i eventyr, og snakker med dem litt om dette. Så blir elevene delt opp i grupper på 3-4 på hver gruppe, og får se filmen en gang til. Underveis skal de notere og finne ulike virkemidler i filmen (de har fått utdelt en kopi over virkemidlene i film).Vi snakker om dette i fellesskap etterpå. På slutten av timen skal de få diskutere videre arbeid som jeg har beskrevet nedenfor. De kan bli enig om eventyr og eventuelt starte med storyboard om dette.


Som videre arbeid hadde jeg tenkt de kunne få lage animasjonsfilm i gruppa. De skal få velge mellom korte eventyr som jeg har funnet frem eller ha et forslag på dette selv (som f.eks de tre bukkene bruse, hvorfor bjørnen ble stubbrumpa, rødhette osv). Eventyret må være kort og handlingen må ikke foregå på mange plasser. De skal lage storyboard om handlingen og lage en uventet slutt på eventyret. De kan bruke plastelina til figurer eller andre ting som vi har tilgjengelig på skolen/hjemme. Filmen lages i moviemaker. Som bakgrunn i filmene må de lage en papp-plate på hver gruppe som kan males på. Elevene skal sette på lyd, rulletekst og tittel på filmen.  Filmene presenteres til slutt i samlet klasse og elevene skal skrive loggbok underveis. Til slutt skrives de en egenvurdering på vurderingsskjema som jeg har laget i forkant med vurderingskriteriene på.

søndag 24. november 2013

BLOGG SOM EN LÆRINGSRESSURS I KUNST OG HÅNDVERKSFAGET.

Et hovedområde i kompetanseplanen (K-06) er visuell kommunikasjon. Hovedmålene utfyller hverandre på hvert hovedtrinn også kommer kompetansemålene innen hvert hovedtrinn ut i fra dette.

Visuell kommunikasjon

I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdetEksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.
(http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472)

"Forskeren mener at åpenhet og deling i internettmedier
er viktig for den fremtidige utviklingen av skolen.
Blogger kan være gode hjelpemidler når det gjelder
muligheter for diskusjon innad i grupper, og mot
offentligheten.Gjennom å bruke blogg som et åpent
forum for å diskutere skolemateriale,
kan elevene oppnå store læringsgevinster.